به گزارش افکارنیوز،

مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات در مراسم تودیع و معارفه رئیس و دادستان این دیوان اظهارداشت: دیوان محاسبات اصلی‌ترین نهاد نظارت مالی کشور است و کسی حق ندارد خدشه‌ای به آن وارد کند.

اخبار سیاسی-وی ادامه داد: دیوان محاسبات ده‌ها سال قدمت دارد و با کمترین خطا و بیشترین کارآیی فعالیت کرده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات برخط برای حسابرسی عملکرد اهمیت زیادی دارد، گفت: حسابرسی عملکرد اصلی‌ترین کاری است که باید دنبال کنیم، اما متأسفانه طی سال‌های گذشته دولت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را مورد توجه قرار نداده است و در این شرایط توقعی نشدنی است که بخواهیم حسابرسی مبتنی بر عملکرد داشته باشیم، اما حتماً راه‌های میانبری برای عملیاتی کردن حسابرسی مبتنی بر عملکرد وجود دارد.

بذرپاش با اشاره به اینکه متأسفانه شاهد محافظه‌کاری عمده‌ای در میان مدیران کشور هستیم، گفت: معمولاً مدیرانی که کار نمی‌کنند، پاسخگو نیستند و معمولاً سراغ مدیرانی می‌رویم که کار می‌کنند و به همین دلیل همیشه مدیران خوب کسانی هستند که کار نمی‌کنند.