به گزارش افکارنیوز،

صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی امروز ( سه شنبه ۷ مرداد) را در ادامه مشاهده می‌کنید.

روزنامه های 7 مرداد 99

گره کور کنکور/ رویای مسکن، کابوس مسکن/ ۸۰ درصد سیستم بانکی شفاف نیست/ جغرافیای بیکاری در ۳۱ استان

روزنامه های 7 مرداد 99

روزنامه های 7 مرداد 99

روزنامه های 7 مرداد 99

روزنامه های 7 مرداد 99

گره کور کنکور/ رویای مسکن، کابوس مسکن/ ۸۰ درصد سیستم بانکی شفاف نیست/ جغرافیای بیکاری در ۳۱ استان

روزنامه های 7 مرداد 99روزنامه های 7 مرداد 99

گره کور کنکور/ رویای مسکن، کابوس مسکن/ ۸۰ درصد سیستم بانکی شفاف نیست/ جغرافیای بیکاری در ۳۱ استان

روزنامه های 7 مرداد 99

گره کور کنکور/ رویای مسکن، کابوس مسکن/ جغرافیای بیکاری در ۳۱ استان

گره کور کنکور/ رویای مسکن، کابوس مسکن/ ۸۰ درصد سیستم بانکی شفاف نیست/ جغرافیای بیکاری در ۳۱ استان

روزنامه های 7 مرداد 99