به گزارش افکارنیوز،

به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، سپهبد عبدالامیر الشمری، معاون فرماندهی عملیات مشترک عراق ، مرحله سوم از چهارمین عملیات «ابطال العراق» را بسیار موفق توصیف کرد.

اخبار بین الملل- او گفت: در حال حاضر واحد‌های امنیتی در حال بازرسی چند منطقه هستند. تا به الان تجهیزات متعددی شناسایی و توقیف شده است. نیرو‌های واکنش سریع نیز موفق شدند در منطقه «ابی صیدا» در استان دیاله، تسلیحات و مهمات متعددی را شناسایی و توقیف کنند.

معاون فرمانده عملیات مشترک عراق پیشتر در بیانیه‌ای درباره مرحله چهارم عملیات ابطال العراق و آغاز بخش سوم آن خبر داد و اعلام کرد: عملیات ابطال العراق در مرحله چهارم ۱۱ ژوئیه در استان دیاله آغاز شد و از لحاظ تاکتیکی با مراحل قبل تفاوت داشت و این به علت تفاوت‌های محیط جغرافیایی و منطقه عملیات بود.

بخش سوم مرحله چهارم عملیات ابطال العراق در استان دیاله با هدف پیگرد عناصر هسته‌های خاموش داعش و ایجاد فضایی امن برای بازگشت خانواده‌های آواره به مناطق المخیسة، توکل، حوض دیالى، جنوب خانقین، زور ام الحنطة والعبارة صورت گرفت.