به گزارش افکارنیوز،

موسی غضنفر آبادی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره زمان برگزاری جلسات این هیئت ، گفت: در جلسات اول هیئت مقرر شد که جلسات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان روز های  چهارشنبه برگزار شود.

اخبار سیاسی- وی با بیان اینکه از دوره قبل در حدود 43 پرونده در هیئت نظارت باقی مانده است، افزود: در جلسات اولیه هیئت به حدود 5 پرونده رسیدگی شده که در بخشی از آنها رفتار نمایندگان در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص داده شده است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در همین راستا ادامه داد:همچنین در بررسی پرونده ها اعضای هیئت نظارت به این نتیجه رسیدند که در تعدادی از آنها، رفتار نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی نبوده که از نماینده مجلس گذشته دعوت شده تا در جلسات بعدی هیئت حضور یابد و توضیحاتی را ارائه دهد.

غضنفرآبادی در پاسخ به این پرسش که در مجلس یازدهم شکایتی از نماینده ای به دست شما رسیده است، اظهار داشت:  تا کنون از نمایندگان دوره یازدهم شکایتی به دست ما نرسیده است.