به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرآنلاين، يک ماه پس از شکستن تابوي سوال از رئيس​جمهور، علي مطهري که طراحان اين سوال بود، اينبار هم محوريت طرح اصلاح روند سوال از رئيس​جمهور را بر عهده گرفت و طرحي دو فوريتي ارائه داد که امروز به تصويب نهايي مجلس رسيد.

به موجب مصوبه مجلس، رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال و سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی.

مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر ۳۰ دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر ۱ ساعت است که طرفین می‌تواند وقت خود را به دو بخش تقسیم کند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح می‌شود.

پس از این مرحله درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود. چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و پاسخ رئیس جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

همچنين در صورتی که تعداد سؤالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد ۶ برسد، طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آئیننامه داخلی در دستور کار مجلس قرار میگیرد.