به گزارش افکارنیوز به نقل از سفیر ،صادق خرازی مدتی است برای ادامه معالجات در یکی از بیمارستانهای آمریکا بستری شده و تحت دو عمل جراحی سنگین در روزهای گذشته قرار گرفته است.

بر اساس اخبار دریافتی، تشدید بیماری سرطان لنفوم و همچنین عوارض شیمیایی شدن در جنگ تحمیلی، سیستم تنفسی وی را با بحران جدی روبرو کرده است.

سید صادق خرازی سفیر اسبق ایران در سازمان ملل متحد، فرانسه و معاون اسبق وزارت خارجه بوده و اینک به راه اندازی چندین سایت تخصصی فرهنگی و دیپلماتیک اقدام نموده است.

گفتنی است طی چهار سال گذشته چندین بار با تشدید بیماری سرطان در بیمارستانهای داخل وخارج از کشور، خرازی بستری و جراحی شده است.