‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضرورت انتقال سوابق بیمه روستائیان از صندوق بیمه روستائیان و عشایر به صندوق بیمه تأمین اجتماعی را متذکر شد.

اخبار سیاسی- متن کامل تذکر نماینده مردم شاهین‌شهر به وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است. 

خلاصه تذکر: 

ضرورت انتقال سوابق بیمه‌ای روستائیان از صندوق بیمه روستائیان و عشایر به صندوق بیمه تأمین اجتماعی بر اساس ماده 78 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور 

شرح تذکر: 

روستائیان و عشایر به دلیل نداشتن دفترچه بیمه و نبود درآمد  کافی در تأمین هزینه‌های درمانی و معیشت خانواده عاجز مانده‌اند لذا در راستای اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حق همگانی می‌داند و همچنین تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طبق ماده 78 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور انتقال سوابق بیمه‌ای روستائیان و عشایر از صندوق بیمه روستائیان و عشایر به صندوق تأمین اجتماعی و پرداخت 7 درصد حداقل دستمزد طبق بند الف و ب ماده 70 همین قانون رسیدگی و توجه بیشتر به امور بیمه‌ای، تأمین سلامتی و حمایت و پشتیبانی در زمان بازنشستگی روستائیان و عشایر مورد انتظار است.