به گزارش افکارنیوز،

شورای عالی دفاع لبنان بامداد چهارشنبه ضمن برگزاری نشست فوق العاده درباره انفجار مهیب بیروت ، به مدت دو هفته در بیروت حالت فوق العاده اعلام کرده است.

اخبار بین الملل- شورای عالی دفاع لبنان گفت که میشل عون رئیس جمهور لبنان خواستار تحقیق درباره حادثه بیروت و مشخص شدن مسئولیت ها شده است.

در این نشست همچنین تصمیم گرفته شده که در سراسر لبنان به مدت سه روز تعطیلی و عزای عمومی اعلام شود و نیروهای نظامی مسئولیت امنیت بیروت را برعهده بگیرند.

شورای مزبور تاکید کرد که با تمامی کشورها و سفارت‌هایشان برای دریافت کمک‌ها ارتباط برقرار شده و صندوقی در همین خصوص تشکیل شود.

این شورا همچنین خواستار تخصیص بودجه به بیمارستان‌ها برای معالجه مصدومان و پرداخت غرامت به خانواده قربانیان شد.

رئیس جمهور لبنان نیز در این نشست خواستار بازخواست مسئولان و اجرای شدیدترین مجازات ها برای آنها شده است.