افکار نیوز - یکی از سایتهای وابسته به جریان اصلاحات خواستار ورود دستگاه قضایی به موضوع فیلم قلاده های طلا و اعلام جرم علیه این فیلم شد.
سایت امید اصلاحات در یادداشت امروز خود نوشت: در روز روشن فیلم می سازند وبه راحتی مدیر عامل مترو وقت را که فرزند برجسته ترین شخصیت انقلاب است، متهم به تبانی با جاسوسان واستفاده از مترو برای فراری دادن جاسوس خراب کار انگلیس می کند، ولی صدای کسی در نمی آید.

حال اگر خانواده آقای هاشمی نجابت می کنند وشکایتی نمی کنند، دادستان هم بعنوان مدعی العموم نباید هیچ بگوید وباید ساکت باشد! پس وجدان کاری کجاست!

کارگردان این فیلم باید بخاطر این تهمت وتوهین آشکارا محاکمه شود.

در پایان این مطلب آمده است: ما همچنان انتظار داریم مقامات مسئول نسبت به این اهانت ها از خود واکنش نشان دهند.