به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرآنلاین،"وقتي طرح استيضاحي آماده مي​شود، از در و ديوار مي آيند تا امضاها را پس بگيرند! وقتي به امضا کنندگان مي​گوييم که خوش غيرت، چرا امضايت را پس گرفتي؟، مي​گويد: ديشب آمده بودند خانه​ام! همين تطميع​هاست که مانع استفاده از ابزارهاي نظارتي مجلس مي​شود!"

تغییر قالب سوال از رئیس​جمهور به استیضاح، بحثبرانگیزترین بخش ایت طرح بود که به موجب آن شش بار پاسخ غیر اقناعی رئیس​جمهور به سوالات نمایندگان منجر به ارجاع پرونده وی به قوه قضاییه و فراهم آوری زمینه استیضاح وی خواهد شد.

در خلال مذاکرات مجلس، حسن کامران از تلاش​های دولتمردان برای بازپس گیری امضای نمایندگان از طرح​های استیضاح وزرا سخن گفت و افزود: وقتی طرح استیضاحی آماده می​شود، از در و دیوار می آیند تا امضاها را پس بگیرند! وقتی به امضا کنندگان می​گوییم که خوش غیرت، چرا امضایت را پس گرفتی؟، می​گوید: دیشب آمده بودند خانه​ام! همین تطمیع​هاست که مانع استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس می​شود!

در حالی که نمایندگان حامی دولت معتقد بودند این طرح منجر به طرح سوالات متمادی از رئیس​جمهور و احضار پیاپی وی به مجلس می​شود؛ علی مطهری برای آرامش خیال آنها در جلسه پیشین مجلس گفت: خودتان که می​دانید طرح سوال از رئیس​جمهور چقدر زحمت دارد. مگر اینکه یک آدم بیکاری مثل من پیدا شود و بخواهد این کار را تکرار کند. وگرنه خیالتان راحت امکان طرح شش سوال از رئیس​جمهور چندان راحت نیست.

ستار هدايتخواه نيز در ابتداي جلسه امروز در قالب ارائه پيشنهادي، به اظهارات مطهري پاسخ داد و گفت: هميشه در مجلس تعدادي آدم بيکار هستند که هر ماهي يا دو ماهي يک سوال از رئيس جمهور طرح کنند! حالا هم که خط قرمز شکسته شده است.