به گزارش افکارنیوز، مسعود پزشکیان نماینده تبریز در گفتوگو با قانون در ارتباط با تحلیلش از رفتارهای دولت احمدینژاد به ویژه در مورد استیضاح وزیر کار، گفت: اگر سایر استیضاحکنندگان موافق باشند استیضاح وزیر کار ادامه پیدا خواهد کرد چرا که ادامه این روند نه به نفع آقای مرتضوی است و نه به نفع دولت.

وی ادامه داد: دلمان نمی‌خواهد صحبت‌هایی را که می‌توان در جلسات خصوصی مطرح کرد و تعامل لازم را انجام داد به علت برخی لجبازی‌ها به صحن علنی مجلس برسد. اگر این موضوعات به صحن علنی مجلس کشیده شود و دلایل مطرح شود، اصلا درست نیست.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه رفتار احمدی‌نژاد از ابتدا همین بوده است، خاطرنشان کرد: رفتاری که احمدی‌نژاد در مناظرات تلویزیونی از خود بروز داد و نیز تخریب چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته و نیز زیر سوال بردن عملکرد دولت‌های گذشته اصلا موضوع تازه‌ای نیست.

پزشکیان افزود: ادامه این رفتارها همین نتایج امروزی را دارد. اصلا مهم نیست دولت معاونی را انتخاب کند که مجلس با وی مشکل دارد بلکه موضوع مهم این است که دولت طبق قانون عمل کند و اگر باز هم مخالفینی داشته باشد دیگر مهم نیست چرا که دولت بر اساس قانون عمل کرده است.

به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی کار زمانی به مشکل برخورد می‌کند که بر اساس قانون عمل نشود و رییس دولت نباید خلاف قانون عمل کند. رییس‌جمهور در راس اجرای قانون قرار دارد و اینکه توجهی به قانون نداشته باشد اصلا صحیح نیست.

وی با اشاره به طرح سوال از رییس‌جمهور، تصریح کرد: این سوال در راستای عملکرد برخلاف قانون دولت صورت گرفت و صحبت‌های رییس مجلس، شواهد دیوان محاسبات و مباحثنمایندگان همگی حاکی از عدم اجرای قانون از سوی دولت بوده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یادآور شد: تخلف دولت در هدفمندی یارانه‌ها مثل روز روشن است. ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها باید به رفاه اجتماعی، ۳۰ درصد به بخش صنعت و کشاورزی و ۲۰ درصد نیز به وزارتخانه‌‌ها تعلق پیدا می‌کرد اما همه درآمدها به پرداخت نقدی به مردم اختصاص یافت و این باعثفشار مضاعف بر بخش صنعت و کشاورزی و وزارتخانه‌ها شد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه نباید همگان را مستمریبگیر کرد، ادامه داد: این کار هنر نیست و در سالی که مقام معظم رهبری تاکید کردهاند باید اشتغال و سرمایهگذاری ایجاد کرد مردمی که به راحتی از طریق دولت پول دریافت میکنند دیگر به دنبال کار نمیروند.