به گزارش افکارنیوز،

«مسیح علینژاد» طی یادداشتی در روزنامه واشنگتن‌پست نسبت به دستگیری خود پس از روح‌الله‌زم و جمشید شارمهد در خارج از ایران، ابراز وحشت و نگرانی کرد.

اخبار سیاسی- به نوشته وی، تصاویر فتوشاپی که او را با دستبند در مقابل بازجوها نشان می‌دهد باعث نگرانی و وحشتش شده است!