به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از اداره کل روابطعمومی شوراینگهبان نوشت: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواسط فروردین ماه سال جاری مواد اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص این طرح را بررسی کرده بود.