به گزارش افکارنیوز،

یک کاربر فضای مجازی در سالروز جدایی بحرین از ایران نوشت: محمدرضاشاه برای اینکه کار اشتباهش را موجه نشان بدهد سال ۱۳۴۹ گفت بحرین دیگر نفتی ندارد؛

اخبار سیاسی- اما همین دو سال پیش یک میدان نفتی در بحرین کشف شد که ذخایر آن به اندازه نیمی از ذخایر نفتی ایران است.

حساب کنین سالی چند خسارت بهمون وارد شده و خواهد شد.