به گزارش افکارنیوز، سید فاضل موسوی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه دولت حق قانون گذاری ندارد، اظهار داشت: مصوبه دولت در ایجاد محدودیت در فعالیت های خبرگزاری ها قانون گذاری است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس دارای قدرت کافی برای جلوگیری از اجرای این مصوبه است افزود: به دولت اعلام خواهد شد که این مصوبه غیرقانونی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقررات مربوط به خبرگزاری ها را به فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات الحاق کرد.

بر اساس ماده۳۸ این الحاقیه خبرگزاری ها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر کنند و درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است.