به گزارش افکارنیوز، جواد محمدی عضو جبهه پایداری در گفتوگو با فارس درباره تلاش دشمنان برای تخریب وجهه اصولگرایان بین مردم، اظهار داشت: یکی از نکاتی که مردم باید به آن توجه داشته باشند این است که دشمنان اسلام برای جلوگیری از پیشرفت نظام تلاش دارند به تفرقه میان اصولگرایان دامن زده و شایعات و دروغهایی را در این زمینه ایجاد کنند تا از این طریق مردم از اصولگرایان ناامید شوند.

محمدی با تأکید بر اینکه مردم تشخیص می‌دهند درباره اصولگرایان چه اخباری شایعه و چه اخباری حقیقت است، افزود: موضع جبهه پایداری از ابتدا درباره جریان فتنه و جریان انحرافی روشن بود و ما مقابله با جریان انحرافی را در راستای تقویت ولایت می‌دانیم.

* فعالیت جریان انحرافی خدشه به اصولگرایان است

عضو جبهه پایداری خاطرنشان کرد: فعالیت جریان انحرافی خدشه به کل اصولگرایان است و در واقع توطئه‌ای از سوی دشمن برای تخریب این جریان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مواضع جبهه پایداری تصریح کرد: ولایت‌مداری، موضع‌گیری در مقابل فتنه و جریان انحراف چند اصل مهم در جبهه پایداری است و اگر شایعاتی برخلاف این موارد در جامعه ایجاد می‌شود از سوی دشمنان نظام است.

محمدی با بیان اینکه آیت‌الله مصباح همواره بر اخلاص برای خدا و خدمت به مردم و رفتار صادقانه با آنها تأکید دارند اظهار داشت: هر دو جبهه متحد و پایداری جزء جریان اصولگرایی هستند و اختلافات آنها مبنایی نیست؛ چنانچه بین مراجع نیز اختلاف سلیقه وجود دارد.

عضو جبهه پایداری با بیان اینکه مردم باید با حجت شرعی به نمایندگان رأی دهند، خاطرنشان کرد: ترکیب کلی مجلس نهم متشکل از اصولگرایان خواهد بود.

* ۸۴ درصد لیست جبهه متحد و پایداری در کل کشور مشترک است

وی افزود: ۸۴ درصد لیست جبهه متحد و پایداری در کل کشور مشترک بوده و تنها ۱۶ درصد با یکدیگر تفاوت دارد از این رو با توجه به اینکه هر دو جبهه به بزرگان دینی منتسب و هدف آنها خدمت به مردم است در دور دوم رأی خواهند آورد.

محمدی یکی از نماد‌های دموکراسی در کشور را گردش نمایندگان در دوره‌های مختلف عنوان کرد و گفت: مردم با رأی خود مشخص می‌کنند که چه نماینده‌ای لیاقت حضور مجدد در مجلس را دارد.

عضو جبهه پایداری مهمترین شاخص‌های نمایندگی را اقتدا به مدرس و کار برای رضای خدا برشمرد و گفت: فردی نماینده حقیقی مردم است که از تشر بیگانگان و اصحاب زر و زور نترسد و از مواضع اصولی خود نیز عقب‌نشینی نکند؛ یک نماینده واقعی باید بتواند در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به نحو احسن به وظایف خود عمل کند.

وی با بیان اینکه جبهه متحد و پایداری باید مراقب توطئه دشمن باشد و دچار اختلاف نشود، خاطرنشان کرد: ما همواره در انتخابات باید اصول اخلاقی را مدنظر قرار دهیم.

عضو جبهه پایداری با اشاره به هجمه سنگینی که در زمان اصلاحات علیه آیتالله مصباح وجود داشت تصریح کرد: این هجمهها از خارج و داخل هماهنگ بود اما آیتالله مصباح با ایستادگی چهره واقعی برخی به اصطلاح اصلاحطلبان را مشخص کرد؛ از این رو ایشان مصداق بارز عملیات روانی دشمن و جنگ نرم آنها علیه اسلام بود.