به گزارش افکار نیوزبه نقل از محدوده، بخشی از فعالان ستاد میرحسین موسوی تجربه های شبکه سازی خود را به فروش گذاشتهاند.

بنا بر این گزارش، برخی از فعالان ستاد میرحسین موسوی که در انتخابات ۸۸ شبکه سازی اجتماعی را پی گیری کرده بودند اخیرا دو دیدار با برخی از کاندیداهای احتمالی برای ریاست جمهوری داشته و پیشنهادات خود را برای شبکه سازی به این افراد ارائه داده اند.

گفته می شود پایه پیشنهادی این افراد برای طراحی و شبکه سازی اجتماعی به ترتیب ۵ و ۱۵ میلیارد بوده است.