به گزارش افکارنیوز، زهره الهیان در گفتوگو با فارس در خصوص نشست استانبول گفت: فضای مذاکرات مثبت و به نفع ایران بود. در واقع نتایج گفتوگوها در تائید حق استفاده صلح آمیز ملت ایران از انرژی هستهای بود.

وی با بیان این که شرایط حاکم بر فضای مذاکرات طوری بود که گروه ۱ + ۵ حقوق ملت ایران را در چارچوب " ان پی تی " تائید کرد اظهار داشت: همین طور نیز روند غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان حق مسلم برای ایران پذیرفتند.

الهیان گفت: اگر همین روند را تا مذاکرات بغداد داشته باشیم و در واقع فضای حاکم همراه با تعامل و اعتماد بخشی باشد، قاعدتا نتیجه مثبت حاصل خواهد شد.

عضو کمسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: امر مسلم این بود که بن‌بست ایجاد شده در مذاکرات قبل که ناشی از انفعال غرب مقابل موضع ایران در خصوص بحثهسته‌ای بود، برطرف و به فضای مثبت تبدیل شد.

الهیان با بیان این که جمهوری اسلامی ایران از ادامه روند اعتماد سازی استقبال می‌کند گفت: در صورتی که غرب گام‌های مثبتی در جهت ایجاد اعتماد بردارد مسلما فضای حاکم بر نشست بغداد نیز مثبت خواهد بود.

عضو کمسیون امنیت ملی مجلس در خصوص رویکرد و رفتار گروه ۱ + ۵ در قبال ایران تصریح کرد: نوع برخورد حاکی از اقتدار ایران است و این رفتارها شاهدی است بر این که ایران کشوری تعیین کننده در عرصه بین‌المللی است و به همین دلیل ۱ + ۵ حق هسته‌ای ایران را برای اولین بار در چارچوب " ان پی تی " پذیرفت و این یک حقیقت است که ایران به عنوان یک کشور تاثیر گذار در عرصه بین‌المللی مطرح است.

الهیان گفت: از گروه ۱+۵ در نشست بغداد انتظار میرود که تحریمهای ایران را تخفیف داده و برخی را نیز لغو نماید. در صورت ایجاد این روند این مسئله به عنوان یک قدم مثبت تلقی خواهد شد و به تعامل بیشتر بین ایران با ۱+۵ خواهد انجامید.