به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، یکی از پیشرفتهای بعضی سیستمهای قانونگذاری، معلوم بودن افرادی است که تصویب یک قانون را پیگیری کردهاند. برای مثال روشن است که در ایالات متحده، سناتور آلفونسو داماتو در سال ۱۹۹۶، طرح تحریم علیه صنعت نفت ایران را پیگیری کرد و به سرانجام رساند، که با نام وی یعنی قانون داماتو مشهور است.

چنین رویه‌ای باعثمی‌شود که عملکرد نمایندگان پارلمان‌ها به خوبی قابل ارزیابی باشد. اگر قانونی خوب و مفید نوشته شود، آقا یا خانم نماینده می‌تواند به مردم نشان دهد که برای آنها چه کرده است و از سوی دیگر، هیچ نماینده‌ای به خود جرات نمی‌دهد به سراغ قوانین پوچ و آزاردهنده‌ای برود که هیچ فایده‌ای برای ملت ندارند.

اگر کمی تاریخ بدانیم، می‌دانیم که مثلا وقتی آیت الله مدرس، هشتاد نود سال پیش در مجالس حضور داشته است چه کرده است، مدرس با قانون ۱۹۱۹ مخالفت کرد، استیضاح رضاخان را پیگیری کرد و …

این مساله در مورد مرحوم مصدق هم صادق است. مشخص است که وی در مجلس چه مسائلی را پیگیری کرده است.

از روزگار مصدق تاکنون ۶۰ سال گذشته است. اما آیا نمایندگان مجلس ما به اندازه ۶۰ سال پیشرفته‌تر شده‌اند؟ نماینده سال ۱۳۹۱ باید نسبت به نماینده دهه ۱۳۳۰ رفتار مدرن‌تر و پیشروتری داشته باشد. اگر قرار است کشوری در مسیر تعالی باشد، باید انسان دهه ۹۰ به مراتب متعالی‌تر از انسان دهه ۳۰ باشد.

بعضی‌ها که تکلیف‌شان روشن است. نسبت به دهه ۳۰، مهندس ما ترقی کرده است، پزشک ما هم ترقی کرده است. دانش‌آموز و دانشجوی ما هم ترقی کرده است. اما این یک سوال جدی است که آیا مدیر ما مترقی‌تر از یک مدیر دهه ۳۰ است؟ آیا حقوق‌دانان ما مترقی‌تر از دهه ۳۰ هستند؟ و فراتر از اینها، شما مدرس را مترقی‌تر می‌بینید یا نمایندگان فعلی مجلس را؟

«تاریخ گورستان نخبگان و اشراف است». این جمله ویلفردو پاره‌تو اندیشمند ایتالیایی را بپذیریم یا نپذیریم، این را نمی‌شود انکار کرد که تاریخ را تا حد زیادی مردان بزرگ ساخته‌اند. مردان بزرگ بوده‌اند که باعثترقی کشورها شده‌اند و یا با اشتباهات خود …

بسیاری از ما، چندین سال است که سرمان به سیاست گرم و بلکه داغ است، اما کداممان می‌توانیم از ۱۰ سال اخیر، سه قانون و بانیان آن را به یاد بیاوریم؟ این فاجعه نیست؟ شما در مجلس چند مرد بزرگ می‌بینید؟ چند مصوبه مهم و راهگشا؟

نه این که قانون نوشته نشده است، بلکه قانون خوب کمتر نوشته شده است و بدتر از آن، این قوانین هم به یکباره و اتفاقی و واکنشی و البته هیاتی و محفلی نوشته شده‌اند. اگر این گونه نیست، نام ببرید قوانینی را که در مجلس هشتم، فراکسیون اصولگرایان پیگیری کرد یا آنهایی را که فراکسیون اقلیت پیگیری کرد. شما پدر و مادر کدام قوانین را می‌شناسید؟

شاید گزاف نباشد اگر بگوییم، فراکسیونها و دار و دسته‌هایی که تا امروز در مجلس بوده‌اند، نهایتا محفلی برای دور هم بودن بوده‌اند. همین شده است که هر روز خبر از تشکیل یک دسته جدید می‌شنویم در حالی که تصمیمات مجلس در قالب محفل‌های کوچک گرفته می‌شود. محافلی که به خاطر بی‌تفاوتی دیگر نمایندگان به راحتی مجلس را به گروگان گرفته‌اند. یک روز استیضاح، یک روز حکمیت، یک روز قول شرف و دیگرانی که به ریش ملت می‌خندند.

دو هفته از کار مجلس در سال ۹۱ نگذشته، خبر تشکیل دو فراکسیون جدید را شنیده‌ایم. فراکسیون حمایت از تولید ملی وکار ایرانی! و فراکسیون خلیج فارس!!

راستی چه شده است که نمایندگان عزیز به یکباره یادشان آمده است که تولید مهم است، خلیج فارس مهم است و …

شما در مجلس کنونی ایران چند مرد بزرگ را می شناسید ؟