به گزارش افکارنیوز، بیژن نوباوه نماینده مردم تهران و عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با اشاره به آییننامه اخیر دولت که خبرگزاریها را موظف میکند خبر بدون منبع منتشر نکنند، اظهار داشت: به نظر من یکی از مواردی که دولت آگاهانه نگاه کرد و از اقدامات بسیار مثبت دولت به شمار میرود، تصویب این آییننامه است چراکه در نبود طرح جامع رسانه هر روز شاهدیم که شخصیت حقیقی و حقوقی افراد و حتی شخصیتهای عالی نظام به راحتی مورد تهدید قرار میگیرند.

وی ادامه داد: این آیین‌نامه به یکی از مسائل بسیار مهم اشاره دارد در عین حال که ممکن است دست رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها را ببندد، ولی به نظر من این یک اقدام مفید است و لازم بود که هرچه زودتر روند مطبوعات قانونمند شود.

این نماینده مجلس‌ همچنین تصریح کرد: البته خود خبرنگار می‌تواند منبع خبر باشد و اگر خبری متقن باشد، ذکر منبع بلامانع است و مشخص است زمانی ذکر منبع مسئله ایجاد می‌کند که خبر مخدوش باشد‌ لذا این آیین‌نامه مشکلی برای خبرگزاری‌ها و خبرهایی که مخدوش نیست، ایجاد نمی‌کند.

نوباوه با تأکید بر اینکه البته اگر بخواهیم با این‌گونه آیین‌نامه‌ها دست خبرنگار و مطبوعات را ببندیم، کار غلطی است، گفت: بحثاین است که اگر ‌طبق این آیین‌نامه ذکر منبع را به عنوان حفظ شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جامعه در نظر بگیریم، امر مثبتی است.

وی در عین حال تأکید کرد: اینگونه آیین‌نامه‌های دولت باید به اداره تطبیق قوانین مجلس بیاید و در آنجا اگر مشکلی با قوانین جاری کشور نداشته باشد، تأیید می‌شود، همچنین مجلس نیز اگر در هر قانونی تخلفی باشد، برخورد می‌کند اما باید بگوییم که این اقدام دولت منفی نیست، چرا‌که حقوق مردم باید رعایت شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ‌باید مواظب باشیم که اینگونه قوانین دست خبرگزاری‌ها و مطبوعات را نبندد.

نوباوه همچنین در خصوص طرح جامع رسانه نیز گفت: این طرح مراحل پایانی خود را در کمیسیون فرهنگی میگذراند و دولت نیز همکاری بسیار خوبی با مجلس در خصوص بررسی و تدوین این طرح داشته است البته با اینکه این طرح در مراحل پایانی خود قرار دارد، فکر نمیکنم که تصویب آن به عمر مجلس هشتم برسد.