آتش نشان‌های کانادایی و استرالیایی برای انتقال تجارب خود در مهار آتش سوزی‌های گسترده به کمک همتایان آمریکایی خود در ایالت کالیفرنیا می‌آیند.

اخبار بین الملل- بر این اساس، آتش سوزی در ده‌ها هزار هکتار از جنگل‌های کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر ناگزیر به ترک خانه‌های خود شده اند. آتش سوزی حدود یک هفته پیش آغاز شده و اکنون افزایش دمای هوا نیز کار آتش نشان‌ها را دشوار‌تر کرده است.

آتش سوزی در برخی مناطق فقط چند متر تا خانه‌های مسکونی فاصله دارد. آتش سوزی بسیار گسترده از آسمان قابل مشاهده است. در شمال سان فرانسیسکو تاکنون ۹۰ هزار هکتار از اراضی به خاکستر مبدل شده است. در سطح ایالتی نیز ۳۰۰ هزار هکتار نابوده شده است. شمار بالای کانون‌های آتش سوزی کار آتش نشان‌ها را پیچیده کرده است.

در کمتر از یک هفته اصابت ۱۲ صاعقه به ایجاد صد‌ها کانون آتش سوزی منجر شده و خشکسالی به آتش سوزی‌ها دامن زده است. کالیفرنیا در برابر این بحران، از سایر ایالت‌ها درخواست همکاری کرده است. گاوین نیوسوم، فرماندار کالیفرنیا در این رابطه گفت: ما از ایالت غربی کمک‌هایی را دریافت کرده ایم، اما برای دستیابی به همه امکانات و منابع در دسترس و کمک بهتر به ۱۲ هزار آتش نشانی که در حال حاضر و هم اکنون که من با شما صحبت می‌کنم در حال مبارزه با حریق هستند، در جستجوی دریافت کمک از ایالت‌های شرقی نیز هستیم.