به گزارش افکارنیوز،

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت درباره معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت معدن تجارت گفت:‌‌ هفته گذشته در مجلس تذکر موضوع را دادند و ریاست مجلس اظهار کردند، تذکر وارد است.

اخبار سیاسی- وی افزود:‌ حضوری به نمایندگان عرض کرده بودم که انتخاب سرپرست وزارت سمت با استجازه رهبری صورت گرفته است . وزارت صمت وزارت مهمی است و آقای رییس جمهور در حال بررسی بهترین گزینه برای این وزارتخانه است و پس از جمع بندی وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد شد.