وي در پايان نشست همايش عرب ها و ترکيه با اعلام اين مطلب به روزنامه "الوطن" چاپ دمشق که در شماره امروز منتشر شد، افزود: بيانيه مشترک تهران ميان ايران، ترکيه و برزيل نقشه راه يا آغازي براي حل مساله هسته اي ايران است.
المعلم ادامه داد: سوریه معتقد است که سیاست تحریم بی فایده است و تجارب بین المللی گذشته شکست این سیاست را نشان داده است.
وی همچنین مصالحه فلسطینی را مساله ای داخلی دانست که کسی حق دخالت در آن را ندارد.
وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: همه طرف های فلسطینی باید برای این مصالحه که به نفع مردم فلسطین است، راهی عقلانی در پیش گیرند.
در این همایش، نمایندگان اتحادیه عرب و شماری از کشورهای عربی شرکت داشتند.