به گزارش افکارنیوز،

کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در وین گفت سید عباس عراقچی ، معاون سیاسی وزارت امور خارجه به منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام وارد وین شده است.

اخبار سیاسی- عراقچی در روز دوشنبه، با برخی روسای هیات های شرکت کننده در نشست، دیدارهای دوجانبه خواهد داشت. همچنین، در این روز نشست های کارشناسی اعضای برجام نیز برگزار خواهد شد.

نشست کمیسیون مشترک نیز در روز سه شنبه برگزار می شود و دیدارهای دوجانبه رئیس هیات ایرانی با هیات های دیگر، در این روز نیز ادامه خواهد یافت

عراقچی در این سفر با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجه اتریش نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.