به گزارش افکارنیوز،

روز یکشنبه‌ انگلیس‌ شاهد حضور معترضان در خیابان‌های شهر لندن بود. هزاران نفر با تجمع در خیابان‌های اصلی‌ شهر لندن اعتراض خود را نسبت به ساختار نژادپرستانه حاکم بر انگلیس اعلام کردند.

اخبار بین الملل- مردم انگلیس با حمل پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود زندگی سیاهپوستان اهمیت دارد، اعتراض خود را به نژادپرستی و خشونت علیه سیاه پوستان در این کشور اعلام کردند.

معترضان به نژاد پرستی در لندن: سال 2020 پایان جهان نیست شروع یک جهان جدید است.

معترضان به نژاد پرستی در لندن: سال 2020 پایان جهان نیست شروع یک جهان جدید است.

دو ماه پیش نیز در ادامه این اعتراضات دامنه‌دار،  معترضان ماسک بر صورت و با حمل دست‌نوشته‌های اعتراضی در میان حضور پررنگ نیروهای امنیتی، در مقابل ساختمان های حکومتی از جمله مقابل پارلمان انگلیس، روبروی سفارت آمریکا و دفتر نخست‌وزیری تجمع کردند. آنها دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود «زندگی سیاهان مهم است»، «سیاهی پوست من جرم نیست» و «تا زمانی که عدالت نباشد، آرامش نیست».

سابقه نژادپرستی در انگلیس به سال های ۱۹۶۱ میلادی باز می گردد، آنجایی که انگلیسی‌ها با ربودن زنان و مردان سیاه پوست از قاره آفریقا ، برده‌داری را به یک تجارت پر‌ سود در جهان تبدیل کردند. اما در تاریخ معاصر هم به رغم شعار‌های مقامات سیاسی این کشور، ابعاد نژادپرستی در انگلیس همچنان گسترده است و شهرهای این کشور هر از گاهی شاهد تظاهرات مردم بر ضد نژادپرستی نهادینه شده در این کشور هستند.