به گزارش افکارنیوز،

شورای امنیت و دفاع سودان سه ماه حالت فوق العاده اعلام کرد.

اخبار بین الملل- در پی وقوع سیل گسترده شورای امنیت و دفاع سودان این کشور را منطقه مصیبت زده اعلام و به مدت سه ماه حالت فوق العاده در این کشور اعلام کرد.