به گزارش افکارنیوز،

نظامیان ارتش اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست خود با توپخانه، روستاهای منطقه تل ابیض در منتهی الیه حومه شمالی الرقه را هدف قرار دادند. آنها همچنین چند غیرنظامی را در حومه راس العین در الحسکه ربودند.

اخبار بین الملل- منابع محلی به سانا گفتند نظامیان اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آنها منازل مردم در روستاهای قزعلی، قرنفل و بئرعرب در غرب شهر تل ابیض در حومه شمالی الرقه را هدف حملات توپخانه ای خود قرار دادند که سبب ویرانی تعدادی از منازل مردم شد.

این منابع گفتند نظامیان اشغالگر ترکیه و مزدورانشان همچنین با حمله به روستای بئر نوح در حمه شهر راس العین اشغالی، 6 غیرنظامی را ربوده و به منطقه نامعلومی منتقل کردند.