به گزارش افکارنیوز،

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در جلسه تودیع سیدسعید جلالی مدیرکل سابق و زهرا احمدی مدیرکل جدید تقسیمات کشوری وزارت کشور، با ترسیم برخی مختصات شرایط کنونی کشور به‌ویژه در شرایط تداوم تحریم های ظالمانه و بیماری کرونا، اظهار کرد: شرایط کنونی، شرایطی کاملاً استثنایی و خاص است و دولت و مجموعه نظام در واقع شرایطی این چنین را مدیریت می‌کنند و مردم نیز با آگاهی و شعور بالا شرایط موجود را تحمل می‌کنند.

اخبار سیاسی-وی همچنین با اشاره به وظیفه مهم و بنیادین وزارت کشور در راهبری سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، افزود: تقسیمات کشوری، امری حاکمیتی و تخصصی است و با توجه به ارتباط وثیق و مستقیم این مقوله با موضوع قدرت، هم در حوزه سیاست و هم در حوزه امنیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عرف خاطرنشان کرد: رویکرد و هدف‌گذاری کلان وزارت کشور در موضوع تقسیمات کشوری، تحقق عدالت تقسیماتی با همه ابعاد آن است.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد مدیرکل جدید تقسیمات کشوری نیز علاوه‌بر پیگیری جدی تصویب لایحه نظام تقسیمات کشوری و سیاست‌های مربوطه، دقیقاً در چارچوب قوانین و قواعد موجود حرکت کند؛ زیرا چالشی‌ترین موضوع در حال حاضر نواقص قانونی است که باعث برداشت‌های بعضاً مطابق با سلایق و شخصی‌سازی مطالبات و شکل‌گیری نوعی چانه‌زنی شده است؛ لذا تأکید بر قوانین موجود، فرایند‌های کارشناسی و نگاه راهبردی، ضروری است.