به گزارش افکارنیوز،

جمال الدین آبرومند دستیار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در حوزه خدمت و پیشرفت منصوب شد.

اخبار سیاسی- آبرومند پیش از این جانشین قرارگاه جنگ نرم سپاه و فرمانده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین بوده است.