به گزارش افکارنیوز،

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: دو گانه‌هایی که در دوران مبارزه با کرونا ایجاد شده مبارزه با این ویروس را سخت کرده است.

اخبار سیاسی- وی ادامه داد: این یک آزمون ملی برای همه ما است، کرونایی که از میانجی در حیات وحش جهش پیدا کرد و کرونایی که از سیاست های آمریکا سرچشمه گرفته ما را نیازمند همکاری با یکدیگر کرده است.

ربیعی گفت: ستاد ملی کرونا در تصمیمات خود در حوزه آموزش و پرورش ، همه موضوعات را مدنظر قرار داد؛ دانش آموزان باید اجتماعی شدن و شیوه استفاده از فضای مجازی را تمرین کنند. در این میان منزلت معلمان و عدالت آموزشی هم مدنظر قرار گرفت. تصمیمی که در ستاد ملی کرونا و در دولت گرفته شد این است که هیچ اجباری برای حضور در مدارس وجود ندارد.