به گزارش افکارنیوز،

 هشتگ " برکناری وزیر بهداشت اردن" در شبکه های اجتماعی اردن ترند شد.

اخبار بین المللاین درخواست ها به دنبال اظهارات وزیر بهداشت اردن در روزنامه اردنی "الغد" مطرح شد که شهروندان، این اظهارات را تحریک آمیز و به منزله تمسخر خود خواندند.

وزیر بهداشت اردن گفته است که از ما خدمات کلینیکی عالی می خواهند درحالیکه ما کشوری فقیر هستیم . وی گفت که با هجمه ای ظالمانه روبرو شده است.

به دنبال فوت دختربچه اردنی به نام سیرین به خاطر نبود تخت برای بستری وی در بیمارستان، موجی از خشم ، شبکه های اجتماعی اردن را در برگرفت.

ثبت بالاترین آمار ابتلا به کرونا در اردن یعنی 99 مورد مبتلا ، خشم شهروندان را درباره اقدامات دولت در این زمینه برانگیخته است.