به گزارش افکارنیوز،

  هیئت وزیران در جلسه 16 شهریور 1399 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، هیئت وزیران به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن در دستگاه‌های اجرایی، ماده (19) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را با الحاق یک تبصره اصلاح کرد.

 اخبار سیاسی- بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با توجه به نیاز دستگاه واگذارکننده زمین، نسبت به واگذاری تا 50 درصد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از اراضی واگذارشده از سوی دستگاه‌های مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح‌های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.