به گزارش افکارنیوز،

 جلسه سوال از محمد شریعتمداری  وزیر کار، رفاه و تعاون درباره علت عدم افزایش مستمری نیازمندان به درخواست عبدالرضا مصری، نماینده مجلس با اکثریت آرای وکلای ملت غیر علنی شد.