به گزارش افکارنیوز،

 تست کرونای علیرضا منادی سفیدان نماینده مردم تبریز و علی نیکزاد نایب رئیس مجلس  مثبت اعلام شد.این 2 نماینده هم اکنون در قرنطینه خانگی به سر می‌برند.

گفتنى است حال عمومى این نمایندگان  مجلس یازدهم مساعد گزارش شده است.