اخبار سیاسی- شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن تشریح ناپایداری روابط بحرین و اسرائیل بدر گفت و گو با افکارنیوز گفت: گفت: «در منظر کشورهای مسلمان اسرائیل کشوری غاصب گر و نامشروع است به همین خاطر آمریکا سال های سال در تلاش است تا به رژیم صهیونیسم مشروعیت ببخشد. در همین راستا ابتدا تنشی را در کشورهای منطقه ایجاد کرد و در نهایت موفق به ایجاد برخی آسیب ها به کشورهای عربی شد. آمریکا برای اعتباربخشی به اسرائیل موضوع عادی سازی روابط بحرین را مطرح کرد و پیش بینی می‌شود در آینده‌ای نه چندان دور با سایر کشورهای عربی نیز به این توافق برسد.»

وی افزود: « آمریکا در تلاش هویت بخشی به رژیمی است که نه ماهیت و نه حکومت دارد. آنچه طی این سال‌ها با اقدامات آمریکا مورد توجه کشورهای مسلمان قرار گرفت، ظلم پایدار علیه مردم مظلوم فلسطین بود چراکه رژیم صهیونیسم سال‌های سال با اشغال خاک این کشور درصدد کسب مشروعیت خود برآمد اما موفق نشد. آنها همواره برآنند که افکار مسلمانان را از مسیراصلی خود دور و به مقاصد طراحی شده خود نزدیک کنند.»

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: «طی چندوقت گذشته عنوان شد که کشور بحرین با رژیم صهیونیسم برای استفاده از فضای نواحی خود به توافق رسیده‌است علی‌رغم آنکه فضای این کشور به گونه‌ای نیست که این رژیم یا سایر کشورها بتوانند از نواحی آن استفاده کنند از این‌رو این موضوع توافق نبود بلکه به نوعی مشروعیت بخشیدن به رژیمی نامشروع بود.»

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: «این توافق هیچ امتیازی برای بحرین ندارد و منافع آن تنها برای اسرائیل خواهد بود چراکه مردم بحرین از این مسئله به‌صراحت ناراضی و این پیمان به خواست حکومت بحرین و امارات بود. توافق در صورتی مشروعیت می‌یابد که خواست مردم و در اتباط با کشوری دیگر باشد از این رو این رابطه هیچ مشروعیتی نخواهد داشت.»

او در پایان این گفت و گو اظهارکرد که پیمان فراملی درصورتی مقرر می‌ماند که خواست آحاد مردم و حکومت برای ملت خود توافق کرده باشد. به صراحت می توان بیان کرد که این ارتباطات ناپایدار و سرانجام با موضع گیری مردم بحرین خاتمه می‌یابد.