به گزارش افکارنیوز،

 جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به اینکه برخی کشورها ترامپ را برای دریافت جایزه صلح نوبل پیشنهاد داده اند، گفت: جایزه صلح نوبل، بیشتر جایزه سیاسی است تا اینکه با حوزه حقوق بشر و صلح مرتبط باشد. در واقع غربی ها این جایزه را به هر سمت و سویی که سیاست های خودهای است سوق می دهد، در واقع می خواهند با چنین جایزه ای اهداف خود را در افکار عمومی تبلیغ کنند.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به در مسئله یمن، جنگ سوریه، حوادثی که علیه ایران ترامپ رقم زد رئیس جمهور آمریکا نه تنها شایسته دریافت جایزه صلح نوبل نیست، بلکه به عنوان یکی از افرادی که به صورت آشکار حقوق بشر را نقض کرده است و براساس قانون دادگاه بین المللی کیفری اقداماتی انجام می دهد که هم علیه صلح وثبات جهان و علیه حقوق بشر است باید تحت تعقیب قرار بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت:  این فرد اقداماتی جنایتکارانه علیه یمنی ها، عیله ایران و علیه کشورهای اسلامی در منطقه انجام داده و بدتر از همه حمایت ها از  رژیم صهیونیستی داشته رژیمی که هم اشغالگر است و هم در طول دوران حکومت خودش میلیون ها انسان را در خاورمیانه و فلسطین یا آواره کرده یا از بین برده و به خاک چندین کشور در خاورمیانه تجاوز کرده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در حالی که چنین رژیمی مورد حمایت ترامپ است ترامپ شایسته دریافت جایزه صلح نوبل نیست بلکه بهترین کاندیدا برای قرار گرفتن در جایگاه ناقض حقوق بشر و متهمی است که باید دادگاه بین المللی کیفری او را تحت تعقیب قرار دهد.