به گزارش افکارنیوز،

 علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به خبرگزاری رویترز در خصوص احتمال اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه ده ها فرد و نهاد ایرانی گفت: نمایش "فشار حداکثری" ایالات متحده که شامل اقدامات تبلیغی جدید در تقریبا هر هفته است، متحمل شکست مفتضحانه آشکاری شده است و اعلام اقدامات جدید این حقیقت را تغییر نخواهد داد.

وی افزود: تمام جهان متوجه شده که این اقدامات بخشی از کمپین انتخابات آتی است و امروز جهان ادعاهای مضحک آمریکا را در سازمان ملل نادیده می گیرد. این اقدامات فقط ایالات متحده را در عرصه جهانی منزوی تر می کند.

یک مقام ارشد آمریکایی یکشنبه  اعلام کرد ایالات متحده در روز دوشنبه ده ها فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای،  برنامه موشکی و تسلیحات متعارف را تحت تحریم قرار خواهد داد.