محمد جواد عسکری، نایب رییس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درتشریح نرخ خرید تضمینی گندم در گفت و گو با افکارنیوز اظهار داشت: نرخ خرید تضمینی گندم در ایران مطابق قیمت جامعه جهانی نیست و به همین خاطر حضور دلالان و واسطه‌گران در این حوزه افزایش یافته است. ارزش واقعی هرکیلو گندم در سطح جهانی معادل هفت هزار تومان می‌باشد.

وی افزود: در سال گذشته، دولت هرکیلو گندم را به قیمت 2500 تومان از کشاورز خریداری کرد‌‌ اما در سال جاری به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها، مجلس کوشید تا برای خرید گندم از کشاورزان در مسیر واقعی نرخ آن حرکت کند.

عسکری تصریح کرد: هنگامی که نرخ واقعی گندم مطرح و به طور تضمینی خریداری گردد، کشاورزان با انگیزه بیشتری به کشت می‌پردازند. اگر خرید تضمینی تمامی محصولات در دستور کار قرارگیرد  مشکلات تولید به طور‌چشم گیری‌ کاهش خواهند یافت.

این نماینده مجلس یازدهم اظهار داشت: چنانچه قیمت واقعی نرخ خرید برای کشاورز لحاظ نشود آنان دیگر رغبتی برای‌ تولید نخواهند داشت بنابراین باید مانع از چنین اتفاقی شد چراکه  گندم محصولی‌ استراتژیک و کشت آن امری ضروری است.»

وی درباره نرخ خرید تضمینی سال جاری عنوان کرد: نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری از سوی دولت 3200 تومان اعلام شد اما درنهایت با تصمیم مجلس به 4300 تومان رسید. درسال گذشته،‌ به دلیل پایین بودن نرخ خرید، برخی کشاورزان دچار ضرر و کاهش سود شدند اما امید داریم با نرخ سال جاری سود قابل توجهی را کسب کنند.

عسکری گفت: طی یک سال، کشور به ‌12 تن گندم نیاز دارد و‌بر آنیم ‌تا‌ با افزایش نرخ خرید،  این میزان در داخل تهیه و حضور واسطه‌گران کاهش دهیم. در سال گذشته، 3 میلیون تن و در سال جاری 5/2 میلیون تن واردات داشتیم‌ اما پیش بینی می‌شود  با رغبت کنونی کشاورزان این میزان نیز کاهش  و اتفاقات خوبی در زمینه تولید و خودکفایی گندم شکل گیرد. مجلس یازدهم درصدد است تا با ایجاد سازوکارهای‌ مناسب فضای کاهش واردات را سازماندهی کند.