رحیمی مظفری در خصوص طرح سهمیه بندی بنزین گفت: عدالت حکم می‌کند که یارانه انرژی به هر یک از افراد ساکن کشورتعلق گیرد. هدف اعضای کمیسیون انرژی در مورد پیشنهاد این طرح، توزیع عادلانه انرژی میان تمامی مردم است. طرح سهمیه بندی بنزین خانوار را می توان توزیع صحیح یارانه انرژی میان مردم دانست.»

دبیر دوم کمسیون انرژی مجلس در گفت و گو با افکارنیوز با اشاره به طرح سهمیه بندی بنزین خانوار بیان کرد: کلیات این طرح بدین صورت است که یارانه انرژی یا بنزین به هر شماره ملی تعلق گیرد. میزان مصرف انرژی با وجود پلکانی شدن قیمت ها نشانگر این است که همچنان به پرمصرف ها یارانه بیشتری تعلق می گیرد.

سهمیه بندی بنزین تنها متعلق به مالکان خودرو نیست

وی افزود: کمسیون انرژی طرح سهمیه بندی بنزین خانوار را به منظور برقراری عدالت توزیع انرژی میان مردم مطرح کرده است.  در این طرح به غیر از مالکان خودرو تمامی افراد حق استفاده از یارانه انرژی را دارند، بنابراین سهمیه بنزین باید به تمام مردم تعلق پیدا کند.

رحیمی مظفری تشریح کرد: براساس این طرح ماهانه به کارت سرپرست خانوار، برای هر فرد 30 لیتر بنزین سهمیه‌ای واریز خواهد شد که  سرپرست خانوار فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند. اگر مقداری از سهمیه در کارت باقی ماند، دولت در زمان شارژ مجدد کارت سرپرست خانوار موظف است کل باقی مانده آن را براساس قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس خریداری و به حساب سرپرست واریز کند.

دبیر دوم کمسیون انرژی مجلس یازدهم تاکید کرد: زیرساخت‌های طرح سهمیه بندی بنزین خانوار توسط شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی آماده شده است. این طرح به صورت کلی در کمسیون انرژی مطرح گردیده و همچنان نیازمند بررسی است. اما هنوز در صحن اعلام وصول نشده است. اگر بعد از بررسی نمایندگان مجلس کلیات طرح تصویب شد، مجدد به کمیسیون انرژی برای بررسی بیشتر بازخواهد گشت.