به گزارش افکارنیوز،

محمدابراهیم طاهریان‌فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان با نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان و همچنین نماینده آلمان در امور افغانستان به صورت جداگانه تلفنی گفت‌وگو و پیرامون آخرین وضعیت افغانستان و نیز مذاکرات صلح درون افغانی تبادل نظر کرد.

در گفت‌وگو با طرف ازبکی، حمایت از ایده رئیس جمهور ازبکستان در خصوص ضرورت توجه بیشتر سازمان ملل متحد به موضوع افغانستان و ایجاد ساز و کار متناسب برای آن مورد استقبال قرار گرفت.