به گزارش افکارنیوز،

بنابر گزارش ضابطان تعزیرات حکومتی مبنی بر کشف مقدار سه تن مرغ کشتار روز فاقد مدارک بهداشتی در شهر زاهدان، پس از تنظیم صورتجلسه موضوع در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

 

 

در همین راستا پس از بررسی و انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی و عدم ارائه مدارک لازم از سوی متخلف با استعلام از اداره دامپزشکی، تخلف انتسابی محرز و مقدار سه تن مرغ کشف شده به نفع دولت ضبط شد.