به گزارش افکارنیوز،

به نقل از عصرهامون، این روز ها  که اوضاع شیر در سیستان و بلوچستان شیر تو شیر شده است برخی کمر همت بسته تا هر بار به جای حل مسئله صورت مساله را پاک کنند.

شاید چندی پیش بود که در سایه بی توجهی متولیان امر به الگوی کشت متناسب با ظرفیت، سبب شد که بیش از 3 هزار هکتار از اراضی شهرستان دلگان به زیر کشت این محصول برود تا پس از آن خرابی جاده  ها و ورود کشاورزان غیر بومی متهمان اصلی پرونده خرابی هندوانه های جنوب استان شوند.
 
با این حال چندی از خرابی هزاران تن هنداونه دلگان نگذشته بود که شیر دامداران سیستان و بلوچستان بر زمین ریخته شد تا شاید بوی خرابی ده ها تن شیر به مشام مسئولین امر برسد و چاره ای بیندیشند هر چند این موضوع هم سرانجام با متهم کردن برخی رسانه ها خاتمه یافت و در نهایت به قیمت مفت خری ، شیر دامداران زاهدانی خریداری شد هر چند در تماسی که برخی دامداران با این پایگاه خبری داشتند عنوان کردند که پس از گذشت 4 ماه هنوز هیچ مبلغی برای فروش شیرهای خود به کارخانه دریافت نکرده اند.

 

خیابان های سیستان هم آغشته به شیر شد

علی ای حال این ها تنها 2 مورد از موارد حمایت سازمان جهاد کشاورزی از کشاورزان و دامداران سیستانی و بلوچ در استان است.
با این وجود روز گذشته پس از تعطیلی 4 ماهه کارخانه شیر سیوستان زهک صد ها نفر از دامداران منطقه سیستان درب سازمان جهاد کشاورزی زابل تجمع کرده و شیر های خود را بر زمین ریختند تا شاید این بار آستین همت مسئولین بالا رود و چاره ای برای رفع مشکلات آن ها بیندیشند. 
در تماسی که پایگاه خبری عصرهامون با سید رضا موسوی رئیس جهاد کشاورزی زابل برای پیگیری این مشکل داشت، وی با بیان اینکه مشکلی وجود نداشته است که بخواهد حل شود، اظهار داشت: مسئله شیرهای زابل سیاسی و صحنه سازی بوده است و تنها 2 کیلو شیر به همراه 30 کیلو آب بر زمین ریخته شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال اهداف پشت پرده شیرهای سیستان است، رسانه ها را آلت دستی اهداف سیاسی دانست و افزود: هر کسی که تلویزیون و اخبار رسانه ها را مشاهده کرده باشد فهمیده است که این ها شیر نبوده و تنها آب بوده است.
موسوی با بیان اینکه در روز واقعه شیر از دامداران در مراکز تحویل گرفته می شده، خاطر نشان کرد: دامداران طبق روال شیر را تحویل و پولشان را دریافت می کردند.

 

شیرهای زابل سیاسی و صحنه سازی بوده است

رئیس جهاد کشاورزی سیستان ادامه داد: کارخانه شیر بالدی زاهدان نیز آمادگی کامل برای دریافت شیر از دامداران استان را دارد ولی کسی به این کارخانه مراجعه نکرده است.
وی با بیان اینکه از 2 هفته پیش دامداران به ما مراجعه و عنوان کردند که شیر آن ها مازاد می ماند، سازمان جهاد کشاورزی زابل پیگیر این موضوع شد و مشاهده کردیم چنین چیزی نیست و مشکلی برای دریافت شیر از دامداران از سوی کارخانه زاهدان وجود ندارد.
موسوی با اشاره به غیر فعال بودن کارخانه سیوستان زهک اظهار داشت: از ابتدای امسال کارخانه شیر زهک غیر فعال شده است و دامداران شیر مازاد را زاهدان ارجاء می دادند.
وی با اشاره به ظرفیت 50 تنی کارخانه زهک در یک شیفت کاری گفت: بنا به گفته های آرمون مدیر عامل اتحادیه دامداران سیستان بیش از 20 تن شیر در این منطقه تولید می شود.

 

دامداران برای به دست آوردن چه چیزی باید به افکار عمومی دروغ بگویند

در تماسی که پایگاه خبری عصرهامون برای پیگیری این موضوع با برخی دامداران زابل داشت، با بیان اینکه دامداران برای به دست آوردن چه چیزی باید به افکار عمومی دروغ بگویند، عنوان کردند: مسئولین به جای حل مسئله دارند صورت مسئله را پاک می کنند تا دیگر کسی اعتراض نکند.

 این دامداران  با بیان اینکه پیش از این کارخانه شیر زهک شیر ما را خریداری می کرده افزودند: بیش از ده سال است که از زمان وعده ی خرید شیر توسط جهاد کشاورزی می گذرد و این امر محقق نشده است.
پیش از این نیز برخی دامداران به کانال خبرنیمروز عنوان کرده بودند که: قیمت پیشنهادی برای هر کیلو شیر 700 تومان بوده اما اکنون شیر موجود را با قیمت پیشنهادی دامداران که 300 تومان هم هست خریداری نمی کنند.