به گزارش افکارنیوز،

شیرزاد کمالی در گفت و گو با شستون اظهار داشت: در این شهرستان هفتاد رقم خرما وجود دارد که رقم مضافتی با  چهار هزار هکتار سطح زیر کشت و رقم ربی که جزو ارقام مهم و صادراتی در این منطقه است با سطح زیر کشت هشت هزار هکتار به صورت پراکنده و دیم در مک سوخته جالق کشت می شود.

وی در خصوص خرمای ربی خاطر نشان کرد: در این رقم از هیچ نوع سم و کود استفاده نمی شود و کاملا به صورت ارگانیک است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سراوان محصول عاری از سم، کود و محصول کاملا ارگانیک را یکی از مهم ترین خواسته های مردم جهام عنوان کرد و در خصوص خرید خرما گفت: خرید این محصول را از باغداران در دستور کار خود قرار داده اند.

کمالی در خصوصی برند سازی این محصول با بیان اینکه خرمای سراوان با کیفیت ترین خرما در سطح استان است، بیان کرد: از سال گذشته اقداماتی در این راستا انجام شده است که اتحادیه تعاون روستایی شهرستان برندی را تحت عنوان خرمای شهرستان های سراوان، سیب و سوران و مهرستان طراحی و بین باغداران توزیع شده است.

وی در پایان افزود: تدابیری از سوی دستگاه های مرتبط اندیشیده خواهد شد تا افرادی که محصول خرمای سراوان را با برند غیر بومی حمل کنند عوارض آن را پرداخت کنند.