به گزارش افکارنیوز،

عبدالرحمن شهنوازی در نشست شوراهای بخش مرکزی گفت: شوراها و دهیارها موظف هستند مردم را نسبت به انجام درست این امر مهم آگاه کنند تا بتوانیم در برنامه ۵ ساله آینده برای این مناطق امکانات لازم فراهم شود.

 

 وی افزود: دولت در بحث سرشماری هزینه‌های بسیاری را متحمل شده است لذا در راستای کاهش این هزینه‌ها توصیه به انجام سرشماری اینترنتی در اولویت کاری همه شوراها و دهیاران قرار گیرد.

 

شهنوازی گفت: فاقدین شناسنامه در حال حاضر جز سرشماری به حساب نمی‌آیند.

 

معاون امور برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری زاهدان تصریح کرد: سرشماری جزو  پایه و اساس برنامه ریزی برای استان است لذا بر دقت آن تأکید شود.