به گزارش افکارنیوز،

محمد علی پیری  در جلسه شورای آموزش و پرورش  با اشاره به اهمیت جذب کودکان بازمانده از تحصیل بر شناسایی و جذب مجدد دانش آموزانی که تحصیل را رها کرده اند تاکید کرد و افزود: دانش آموزان هیرمندی از ضریب هوشی و استعدادهای بالایی برخوردارند، لذا باید تلاش شود زمینه ی ادامه ی تحصیل برای آنان فراهم شود.