به گزارش افکارنیوز،

دو قلاده گرگ گرسنه به دامداری یکی از دامداران اهل بخش مزایجان شهرستان بوانات حمله کردند و گوسفندان این دامدار را از پای درآوردند.

 عسکری دامدار بواناتی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار ما گفت: در دامداری من بیش از 200 راس گوسفند وجود داشته که شب گذشته در حالی که سگ های گله بسته بودند دو قلاده گرگ گرسنه از قسمت پشت دامداری وارد پشت بام شدند و وارد دامداری شده که بیش از 36 راس گوسفند من را از پای درآوردند و کشتند.

دامدار متضرر شده افزود: ما وقتی که خواستیم به دامداری و دامها سری بزنیم با صدای پارس سگها متوجه شدیم و وارد دامداری شدیم که با دو گرگ گرسنه و گوسفندانی که زخمی شده بودند روبرو شدیم که یکی از گرگها توانست از دیوار بلند دامداری بگریزد ولی گرگ دیگری در آغل گوسفندان با کمک فرزندان اسیر شد .

عسکری افزود: در حالیکه به شدت ناراحت بودم از این ضرری که به من وارد شده بود و فرزندان من نیز عصبانی بودند که گرگ را بکشیم اما من دلم راضی نشد به مرگ گرگ گرسنه، چرا که این حیوانات نیز گناهی ندارند و از شدت گرسنگی است که دست به چنین کارهایی می زنند.

دامدار بواناتی تعداد دامهای از بین رفته توسط گرگ ها را 36 راس عنوان کرد و گفت: تعداد دامهای آسیب دیده بیش از این است و برخی نیز زخمی هستند و برخی نیز ترسیده اند که حتما این تعداد افزایش خواهد داشت.

عسکری در سوال خبرنگار ما که از وی پرسید:آیا گوسفندان بیمه هم بوده اند یا خیر.؟ نیز اظهار داشت: در سالهای قبل دامهای خود را بیمه می کردم اما در این چند سال هرچند دامهایی را از دست دادم اما بیمه غرامت پرداخت نکرد و حتی می گفتند باید لاش گاو یا گوسفند تلف شده را بیاورید که با توجه به بعد مسافت و نبود وسیله ایاب و ذهاب من نیز عطایش را به لقایش بخشیدم و امسال گوسفندان را بیمه نکرده ام.

وی همچنین از مسئولین خواست تا هر کمکی که می توانند به من داشته باشند چرا که من بیش از 15 میلیون تومان در این حادثه ضرر کرده ام و با توجه به اینکه نتیجه حاصل تلاش یکساله ام از بین رفته مسئولین به من کمک کنند.