به گزارش افکارنیوز،

بازار ماهی فروشان شیراز در «دروازه کازرون» واقع در بلوار سیبویه قرار دارد. ده ها مغازه ماهی فروشی از اوایل صبح کرکره مغازه خود را بالا می زنند و با آب پاشی جلو مغازه، خود را برای رسیدن ماهی ها آماده می کنند.