به گزارش افکارنیوز،

دکتر سید محمدکاظم تدین نماینده وزیر بهداشت در کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: در پی گزارش اداره دندانپزشکی دانشگاه، مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک مرکز به ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران؛ این گزارش در دستور کار کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه، قرار گرفت.

وی افزود: مرکز غیرمجاز از سوی بازرس کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه و کارشناس اداره دندانپزشکی تعطیل و فرد متخلف برای اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شد.

نماینده وزیر بهداشت در کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، با تلفن 1819 که به صورت شبانه روزی فعال است، تماس بگیرند.