به گزارش افکارنیوز،

حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت حرکت بزرگی در کشور است، افزود: طرح سلامت به حل مشکلات امنیتی در کشور کمک می کند.

 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: رفاه و سلامت مردم امر مهمی است که همگان باید در این راستا حرکت کنند.

 

امروز به طور همزمان ۷۱۴ تخت بیمارستانی در کشور و ۱۲ تخت در شهرستان فسا توسط  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.