به گزارش افکارنیوز،

در روز‌هایی که آرام آرام بیماری کرونا خودنمایی می‌کرد، مجموعه‌ پنج جلدی حکایت‌های کمال   در انتشارات به نشر وابسته به آستان قدس رضوی منتشر شد. این کتاب مجموعه‌ای از ۱۵۰ قصه‌ کوتاه از فضای تهران قدیم  است.

«حکایت‌های کمال» از بزرگترین مجموعه داستان‌هایی است که تاکنون برای نوجوانان چاپ و در بازار نشر عرضه شده است.

در ابتدا به نظر می‌رسید کرونا با چهره ترسناک خود راه را برای فروش بسیاری از کتاب‌ها ببندد؛ اما کتاب «حکایت‌های کمال» راه خود را از میان هیاهوی بزرگ کرونایی باز کرد و به خانه‌ها رفت.

فروش چندهزارتایی «حکایت‌های کمال» نشان داد کتاب‌های خواندنی می‌توانند به خانه و خانواده راه یابند و کرونا را عقب برانند. شاید در آینده‌ای نزدیک انتشارات به نشر دست به چاپ جدید مجموعه حکایت‌های کمال نوشته محمد میرکیانی بزند. با این امید که با انتشار چاپ جدید این کتاب دیگر خبر و اثری از کرونا نباشد و حکایت کرونا هم مانند حکایت‌های کمال به خاطره‌ها بپیوندد.